3a Reunió de socis a Coimbra (juny de 2019)

Els socis del projecte #INTEGRAeu es van reunir aquest mes a Coimbra per finalitzar les eines en línia per a professionals que treballen amb infants i joves que surten del sistema de protecció.
Les eines proporcionaran orientació per processos de mentoratge, tallers sobre necessitats i competències clau per als infants i joves que s’idependitzen.

#INTEGRAeu Butlletí – maig 2019

INTEGRA: Programa de mentoria multidisciplinari per recolzar l’esperit emprenedor de nenes i nens en el sistema de prote…

Read More

#INTEGRAeu Butlletí – març 2019

INTEGRA: Programa multidisciplinari de “mentoria” per recolzar l’esperit emprenedor de nenes i nens en el sistema de pro…

Read More