#INTEGRAeu Butlletí – març 2019

INTEGRA: Programa multidisciplinari de “mentoria” per recolzar l’esperit emprenedor de nenes i nens en el sistema de protecció i joves extutelats.

La investigació etnogràfica realitzada en els països socis del projecte INTEGRA (Xipre, Grècia, Itàlia, Portugal i Espanya) va originar un conjunt innovador d’Informes Nacionals que analitzen el procés d’emancipació dels joves en el sistema de protecció, en els països del sud de la UE. Els resultats d’aquesta investigació europea estan inclòs en el Llibre Blanc: Procés d’Emancipació cap a la Autonomia, que proposa solucions adaptades als reptes, tendències i necessitats que soscaven una transició d’exit a l’edat adulta.

En aquest moment, els socis del projecte estan coordinant Grups de Discussió amb professionals que treballen amb nens i nenes en tutela, ocupadors i joves extutelats, compartint experiències i compartint activitats, recursos i funcionalitats que es poden incloure en la Plataforma d’Cooperación. El objectiu d’aquesta Plataforma és apropar joves, professionals i diversos agents que treballen directament o indirectament amb el sistema de protecció per facilitar la integració social i professional dels nens i les nenes que finalitzen el seu pas per aquest sistema a la comunitat.

A part de la Plataforma de Cooperació, els socis del projecte també estan desenvolupant un Programa d’Integració i Mentoria, eines de auto-avaluació i altres recursos que aviat estaran disponibles en línea, capacitant cuidadors com mentors del procés d’emancipació, i contribuint a la millora dels estàndards del sistema de protecció a nivell europeu.

3a Reunió de socis a Coimbra (juny de 2019)

Els socis del projecte #INTEGRAeu es van reunir aquest mes a Coimbra per finalitzar les eines en línia per a professiona…

Read More

#INTEGRAeu Butlletí – maig 2019

INTEGRA: Programa de mentoria multidisciplinari per recolzar l’esperit emprenedor de nenes i nens en el sistema de prote…

Read More