Σχετικα με εμαςΠρόγραμμα INTEGRA

Το πρόγραμμα INTEGRA (Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Καθοδήγησης ανηλίκων που διαμένουν, ενηλικιώνονται και αποχωρούν από δομές φροντίδας), έχει ως στόχο την διευκόλυνση της κοινωνικής, πολιτισμικής και οικονομικής ένταξης στην κοινότητα των ανηλίκων που, μετά την ενηλικίωσή τους, αποχωρούν από δομές φροντίδας.

Για το σκοπό αυτό, οι φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα χρησιμοποιούν μια ολιστική προσέγγιση για την ενσωμάτωση, αναπτύσσοντας εργαλεία για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών φορέων και του πληθυσμού-στόχου, με έμφαση στην εξατομικευμένη προσέγγιση του θέματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή γενικών προσεγγίσεων στην φροντίδα των παιδιών σε σχέση με ζητήματα διαφορετικότητας και πολιτικών.

Το πρόγραμμα έχει πολλαπλούς σκοπούς:

  • Ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ανηλίκων (ηλικίας 16 ετών και άνω), που μετά την ενηλικίωσή τους θα αποχωρήσουν από τις δομές φροντίδας, μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου υποστήριξης με τη συμμετοχή πολλαπλών οργανισμών
  • Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή ενός Προγράμματος Καθοδήγησης για την Ενσωμάτωση με στόχο την ενδυνάμωση των επαγγελματιών που εργάζονται στις δομές φροντίδας ανηλίκων οι οποίοι θα αναλάβουν το ρόλο των συμβούλων των ανηλίκων
  • Αποτύπωση και αξιολόγηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νέοι μετά την αποχώρησή τους από τις δομές φροντίδας και του ρόλου της πολιτείας που επέχει το ρόλο του ‘γονέα’
  • Δημιουργία ενός πολυμερούς δικτύου συνεχούς συνεργασίας των ενδιαφερομένων μερών
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας πλατφόρμας συνεργασίας (Platform4Cooperation) με στόχο τη διασύνδεση των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, των νέων που ενηλικιώνονται και αποχωρούν από τις δομές φιλοξενίας,  συναφών οργανισμών και άλλων ενδιαφερομένων μερών.

Το πρόγραμμα (διάρκεια: Ιούνιος 2018 – Μάιος 2020), έχει ως απώτερο στόχο να συμβάλλει στη δημιουργία μηχανισμών και δικτύων για την καλύτερη προετοιμασία των νέων που αποχωρούν από δομές φροντίδας σε χώρες της Νότιας Ευρώπης.