Πηγές

Οι πηγές του INTEGRA θα περιλαμβάνουν εκθέσεις, εκπαιδευτικό υλικό καθώς και την Πλατφόρμα Συνεργασίας.